Hojność i skąpstwo

“Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele. A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz. A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony. Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało, a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje” (Mk 12, 41-44).

Bywa, że osoby niezamożne są bardziej skore, aby udzielać ze swoich dóbr, aniżeli osoby majętne.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.