Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae

Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2023, s. 586, ISBN 978-83-67142-58-8

Cenne opracowanie, mrówcza praca Autora, pożytek poznawczy czytelnika. A tematyka paląca: reforma kultu – kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat.
Polski czytelnik otrzymuje możliwość poznania jednego z najważniejszych dzieł dotyczących zmiany kultu. Nowa religia z jej nowym kultem – zainstalowane w oficjalnych strukturach kościelnych – z upływem lat ukazują coraz wyraźniej swoje destrukcyjne oblicze.
Podnoszone są m.in. aspekty historyczne, teologiczne, lingwistyczne, liturgiczne, artystyczne, ikonograficzne, architektoniczne, strukturalne, rubrycystyczne. Szeroka panorama zagadnień ujmowana z detaliczną precyzją.
Z pewnością uważna lektura obszernego tekstu ks. Antoniego Cekady zaowocuje nie tylko poszerzoną wiedzą, ale także dojrzałymi decyzjami: odrzuceniem kultu reformowanego i związaniem się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Dzieło poucza, przestrzega i mobilizuje do wierności katolickiemu depozytowi wiary.
Kwestie translatorskie zawsze pozostają w pewnej mierze dyskusyjne. Być może bardziej adekwatny do treści, dotyczącej nowej mszy ludzkiego tylko pomysłu, byłby tytuł: Dzieło rąk ludzkich.
Ukazanie się książki jest bardzo ważnym wydarzeniem na horyzoncie piśmiennictwa katolickiego ostatnich kilkudziesięciu lat i udostępnieniem kompetentnego głosu katolickiego kapłana w zakresie fundamentalnej dla wiary katolickiej tematyki. Oby przyniosło na polskiej ziemi obfite owoce w żmudnym procesie przywracania ortodoksji katolickiej pośród czasów zamętu powszechnego.

Krytyczne słowo Michała Rzepki, dotyczące wstępu do polskiego wydania, opublikowane na łamach bloga Sacerdos Hyacinthus, oby dodatkowo zachęciło Czytelników do lektury dzieła – uważnej i wnikliwej.
Michał Rzepka, Kilka słów o Wstępie do książki ks. A. Cekady więcej

ks. Jacek Bałemba SDB
Wielki Czwartek, 6 IV 2023 A.D.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.