Umocnienie

Katoliccy duchowni, niosący zaszczytne brzemię zachowania i krzewienia depozytu wiary, z pewnością umocnią się świadectwem Św. Wojciecha i słowem z żywotu świętego biskupa i męczennika:

Nie stracił nic na tym święty Wojciech, że Prażanie z nauki i pracy jego korzystać nie chcieli. Bóg bowiem wynagrodził go tak dobrze, jak gdyby był z najlepszym skutkiem pracował. Niech Bóg będzie jedynym celem prac i zabiegów twoich, a nie będziesz się potrzebował troszczyć o to, jak ci się powiodą. Wówczas choćbyś ani nagrody, ani wdzięczności od ludzi nie doznał, choćbyś nawet nie widział upragnionych owoców twej usilnej pracy, nic na tym nie stracisz, bo w każdym razie czekać cię będzie bogata i pewna zapłata u Boga.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.