Droga

„Ukaż mi drogę, którą mam iść,
bo ku tobie podniosłem duszę moją!”
(Ps 142, 8)

Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza.
Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium


Ta jest droga, chodźcie po niej,
a nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo!
(Iz 30, 21)


We wszystkim niech się dzieje
najświętsza, najmędrsza, najdoskonalsza WOLA BOŻA!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.