Tag: modlitwa za zmarłych

Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym!

Trzy części Kościoła:

Kościół walczący (na ziemi),
Kościół triumfujący (w niebie),
Kościół cierpiący (w czyśćcu).

Czy wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec?
Tak, wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Natomiast my oddajemy cześć i chwałę świętym, a także możemy ulżyć cierpieniom dusz czyśćcowych przez pozyskiwanie dla nich odpustów oraz owoców innych dobrych uczynków” (Katechizm św. Piusa X).

Możemy pomóc duszom czyśćcowym.
Tak im pomagajmy:

Zamawiając za nie Msze Święte,
Modląc się za nie,
Ofiarując za nie odpusty.


Réquiem aetérnam dona éis Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in pace.
Amen.

Za jedną duszę:

Réquiem aetérnam dona éi Dómine,
et lux perpétua lúceat éi.
Requiéscat in pace.
Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Duchowieństwu katolickiemu dar modlitwy i wdzięczności należny

Z wdzięcznością wspomnijmy zmarłych Biskupów i Kapłanów, którzy – także w ostatnich kilkudziesięciu latach zamętu powszechnego – do końca swoich dni dochowali bezkompromisowej wierności katolickiemu ołtarzowi i Mszy Świętej w rycie rzymskim, i przekazywali wiernie nieskażony katolicki depozyt wiary.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Duchowieństwu katolickiemu dar modlitwy należny

Znicz

Z wdzięcznością wspomnijmy zmarłych Biskupów i Kapłanów, którzy – także w ostatnich kilkudziesięciu latach zamętu powszechnego – do końca swoich dni dochowali bezkompromisowej wierności Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i przekazywali nieskażony depozyt katolickiej wiary.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube