Tag: najemnicy

Zdrowe powietrze Prawdy

„Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze Reguły pasterskiej” (List św. Bonifacego, arcybiskupa).

Noli timere, sed loquere, et ne taceas.
„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Podstawą przezwyciężenia dramatu apostazji jest przywrócenie krystalicznej, niezmutowanej doktryny katolickiej. Najpierw trzeba dokładnie poznać→ i przyjąć dokładnie to, co Pan Bóg objawia. Fides ex auditu (Rz 10, 17)!
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności Panu Bogu.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja→ i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie duszy.
Istotowo chodzi tu przecież o powrót do wierności prawdzie.
Jest kwestia odpowiedzialności przed Panem Bogiem tych, którzy znają prawdę i milczą.
Jest kwestia odpowiedzialności przed Panem Bogiem tych, którzy znają skalę zdrady ostatnich pięćdziesięciu lat i milczą.
Postulat bazowy jest ciągle jeden: dopuścić prawdę do głosu.
Dramatycznie wybrzmiewa jeden z aktualnych komentarzy: „Wielu utraci wiarę dostrzegając zdradę. Umrą za życia, nie widząc najpiękniejszego dzieła po tej stronie Nieba→. Tu następuje cisza pełna pytań”.
Wypada mieć nadzieję, że tymczasem zdamy sobie sprawę z powagi sytuacji.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube