Tag: pozdrowienie Anielskie

Prezent dla Matki Bożej Szkaplerznej

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.

W dniu Matki Bożej Szkaplerznej, kto jeszcze nie wyuczył się perfekcyjnie, niechże Matce Bożej prezent sprawi i przyswoi najpiękniejszą modlitwę maryjną w języku Kościoła – na pamięć, i w słowach mówionych, i w śpiewie:

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris túi, Iesus.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nóstrae.

Amen.

Tekst recytowany – do nauczenia się z poprawnymi akcentami: tutaj
I śpiewem pozdrawiamy naszą Matkę i Królową:


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Matka Boża pomaga nam teraz i w godzinę śmierci naszej

Fatimska_im248_437490025b767

Codziennie modlimy się do Matki Bożej Zdrowaś Maryjo…
Głęboka mądrość tej modlitwy wyraża się między innymi w zwróceniu uwagi na dwa strategiczne momenty naszego życia: dzisiaj-TERAZ i ostatnią godzinę naszego życia doczesnego, GODZINĘ NASZEJ ŚMIERCI.
W tych momentach potrzebujemy wstawiennictwa Matki Bożej, o które z ufnością po wielekroć prosimy.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube