Tag: Rok Pański 2018

Dziękuję

„Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4, 10).

W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2018 uprzejmie dziękuję wszystkim życzliwym mi Wiernym, którzy w tym roku wspierali moją służbę kapłańską – modlitwą, darem materialnym i rzeczową współpracą.
Niezasłużonym przywilejem dla kapłana jest móc wypełniać wzniosłe obowiązki stanu kapłańskiego.
Niezasłużonym przywilejem dla osoby świeckiej jest wspierać kapłana, by mógł wypełniać wzniosłe obowiązki stanu kapłańskiego.
Wspieranie kapłanów i rzeczowa współpraca z duchowieństwem katolickim w krzewieniu niezmutowanej katolickiej wiary i katolickiego tradycyjnego kultu są oznaką pewnego stopnia dojrzałości w wierze.
Za wszelkie dobro Bogu niech będą dzięki!


AKTY UWIELBIENIA


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Z ufnością w nowy rok!

Christus Rex (1)

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu
dać wam królestwo” (Łk 12, 32).

I cóż myślimy – że Pan Bóg nie wspomoże tych, którzy w czasach zamętu powszechnego dokładają starań, aby dochować wierności niezmutowanej katolickiej wierze – tej samej, jaką Kościół Katolicki przez dwadzieścia wieków wiernie przekazywał? Hojność Boża jest niezrównana!
Choćby ludzie zawodzili – Bogu ufajmy!
Choćbyśmy byli małą trzódką – Bogu ufajmy!
W każdym dniu nowego roku – Bogu ufajmy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube