Tag: schizma

Pomylona dyplomacja i jej katolickie przezwyciężenie

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Si quis vobis evangelizaverit praeter id, quod accepistis, anathema sit!
Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście
– niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 9).

Sit autem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est,
a malo est.
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).

Trzeba reprezentować wybitnie pomylone myślenie, jeśli się twierdzi, że przywrócenie i zachowanie doskonałej wierności katolickiemu depozytowi wiary doprowadzi do schizmy w Kościele. Już samo tak niedorzeczne twierdzenie jest przejawem myślenia niekatolickiego.
Zdrajcy i odkształciciele depozytu wiary sami się stawiają poza Kościołem. Ktoś to musi w końcu jasno i głośno powiedzieć. Dość już pomiatania Bożą nauką. Basta!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolickie oczywistości

Nie ten odchodzi od Kościoła Katolickiego, kto wiernie trzyma się Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, które Kościół Katolicki przez wieki wiernie przekazywał.
Ten odchodzi od Kościoła Katolickiego, kto zdradza Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, które Kościół Katolicki przez wieki wiernie przekazywał.
Kto dopuszcza się herezji, schizmy bądź apostazji, sam wyłącza się z Kościoła Katolickiego.
Katolickie oczywistości.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
(św. Hieronim, Doktor Kościoła)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube