Tag: śpiewniki katolickie

Otwierajmy skarbiec polskiej pieśni wielkanocnej!

W okresie wielkanocnym bierzmy do ręki tradycyjne katolickie modlitewniki i śpiewniki, otwierajmy na stronach, na których znajdziemy pieśni wielkanocne i odczytując w skupieniu wszystkie zwrotki, módlmy się tymi tekstami. Taka może być nasza modlitwa w domu i w kościele, na przykład jako dziękczynienie po Komunii Świętej.
Niech rozbrzmiewa także – w domu i w kościele – wielkanocny śpiew!
W treściach polskiej pieśni wielkanocnej znajdziemy doskonałe ujęcia teologiczne, wyrażające tajemnicę Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa i budzące nadzieję i pragnienie naszego zmartwychwstania.
Pieśni te będą nam pomocne, aby wobec wzniosłej tajemnicy Zmartwychwstania, serce nasze kształtowało właściwe usposobienia i stosowne cnoty, jak wiarę, nadzieję, miłość, wdzięczność, radość, oddanie, pokorę, odrzucenie grzechu, troskę o zachowanie serca czystego.
Polska tradycyjna katolicka pieśń jest szkołą wiary i szkołą życia duchowego.
Otwierajmy skarbiec polskiej pieśni wielkanocnej!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Apologia starych katolickich śpiewników

W naszej Bibliotece ’58 doceńmy wielce stare katolickie modlitewniki i śpiewniki. Gromadźmy je i korzystajmy z nich gorliwie!
Wtedy nie było problemu dekadencji repertuaru pieśniarskiego, z jakim mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat – odkatolicyzowanie tekstów i sprostaczenie muzyki. Wtedy katolicy śpiewali – mądrze i pięknie. Bo teksty były katolickie i muzyka wzniosła.
Stare katolickie pieśni – śpiewane, a choćby i z szacunkiem odczytywane – oświecą nasz rozum, zmobilizują wolę i rozpalą uczucia. Duszę skierują ku Bogu.
Z okazji dzisiejszej uroczystości otwórzmy teksty starych pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wyborna modlitwa!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.