Tag: wdzięczność

Rozpocząć i zakończyć

„A jeden z nich, gdy zobaczył, że jest uzdrowiony, wrócił się, chwaląc Boga głosem wielkim. I padł na twarz u nóg Jego, dziękując (…). Jezus zaś odpowiadając rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A dziewięciu gdzie jest?»” (Łk 17, 15-17).

Kiedy Pan Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, tylko jeden z nich podziękował, oddał chwałę Bogu. Pozostali sobie poszli. Bądźmy jak ten jeden.
Kilka przykładów.
Ktoś modli się o pomoc Bożą, o łaski. Ale już nie dziękuje Panu Bogu za pomoc i za łaski otrzymane.
Ktoś modli się przed Mszą Świętą. Ale już się nie modli po Mszy Świętej.
Ktoś modli się przed posiłkiem. Ale już się nie modli po posiłku.
Ktoś siada za kierownicą i modli się przed jazdą. Ale już się nie modli po jeździe – po dotarciu do celu.
Ktoś wita się na przywitanie. Ale już się nie żegna – na pożegnanie.
Ktoś prosi kogoś o przysługę. Ale już nie dziękuje – za wyświadczoną przysługę.
Jest wiele innych sytuacji podobnych.
Stańmy na wysokości zadania wobec Boga i ludzi!
Nie tylko módlmy się o pomoc Bożą, o łaski. Ale także dziękujmy Panu Bogu za pomoc i za łaski otrzymane.
Módlmy się nie tylko przed Mszą Świętą. Ale także po Mszy Świętej – dziękując za Najświętszą Ofiarę, przepraszając za rozproszenia i prosząc o łaski dla siebie i bliźnich.
Módlmy się nie tylko przed posiłkiem. Ale także po posiłku.
Siadając za kierownicą, módlmy się nie tylko przed jazdą. Ale także módlmy się po jeździe – po dotarciu do celu, choćby uczynionym znakiem Krzyża i powiedzeniem: „Panie Boże, dziękuję”.
Witajmy się na przywitanie. Ale także żegnajmy się – na pożegnanie, choćby najprostszym słowem: „Z Panem Bogiem”.
Prośmy innych o przysługę. Ale także za wyświadczoną przysługę dziękujmy, choćby najprostszym słowem: „Dziękuję”.
I w wielu innych sytuacjach podobnych stańmy na wysokości zadania wobec Boga i ludzi. Uczmy tak dzieci i ludzi młodych.
Kiedy Pan Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, tylko jeden z nich podziękował, oddał chwałę Bogu. Pozostali sobie poszli. Bądźmy jak ten jeden. Szlachetny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wdzięczność

Missa (1)

Dzięki Bożej dobroci i hojność dusz katolickich pięknie się ujawnia. Ostatnio mogłem nabyć komplet ornatów – we wszystkich kolorach potrzebnych w ciągu roku do tradycyjnej liturgii – oraz inne utensylia liturgiczne.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Wśród moich codziennych intencji modlitewnych jest i ta: za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspomagają moją służbę kapłańską oraz za członków ich rodzin.
Niech Bóg będzie uwielbiony!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wdzięczność

Missa (6)

Qui recipit vos, me recipit.
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40).

Dobrą jest rzeczą i miłą Panu Jezusowi wspomagać tych, których On wysyła.
Dobrą jest rzeczą i miłą Panu Jezusowi podejmować starania, aby ci, których On wysyła mogli Chrystusową misję w Kościele wypełnić.

Jutro odprawię Mszę Świętą w intencji: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspomagają moją służbę kapłańską oraz dla ich Rodzin.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube