Tag: wykłady Ks. Jacka Bałemby SDB

Ks. Jacek Bałemba SDB, Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

Wykład wygłoszony 15 września Roku Pańskiego 2018 w Niepokalanowie podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie – „Kościół Katolicki w czasach zamętu. Elementy diagnozy i remedia”.
Organizatorem konferencji było Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.

Nagranie:
https://vimeo.com/wroclaw
http://radiologos.plKs. Jacek Bałemba SDB
Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego.
Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

 1. Wprowadzenie
 2. Tożsamość kapłana
 3. Aktualne cienie stanu kapłańskiego
 4. Nieprzemijalne zadania kapłana
  4.1. Znajomość i głoszenie katolickiej doktryny
         4.1.1. Kształcenie się
         4.1.2. Nauczanie innych
  4.2. Obowiązek sprawowania katolickiego kultu
  4.3. Prowadzenie życia świętego
 5. Refleksje końcowe – słowo nadziei

Ks. Jacek Bałemba SDB – salezjanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk Bp. Albina Małysiaka CM. Studiował teologię duchowości na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat publikuje treści o charakterze katechetyczno-apologetycznym, stając zwłaszcza w obronie ortodoksyjnej katolickiej doktryny oraz czci Najświętszego Sakramentu. Autor kilku książek. Do sierpnia 2011 roku towarzyszył przez ponad rok codzienną posługą kapłańską Polakom modlącym się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po katastrofie pod Smoleńskiem. Owocem tych spotkań jest wydana w 1. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w kwietniu 2011 roku, książka jego autorstwa „W blasku Krzyża”. W dniach 17-24 sierpnia 2011 roku, na zaproszenie o. Romana Majewskiego OSPPE, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosił ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej, które opublikowane zostały w książce „W blasku Jasnej Góry”. Regularnie publikuje katolickie treści na swoich blogach Sacerdos Hyacinthus i Verbum catholicum oraz na portalach społecznościowych. Prowadzi także działalność translatorską. Przetłumaczył m.in. cenne eucharystyczne opracowanie Biskupa Atanazego Schneidera „Corpus Christi. Komunia Święta i odnowa Kościoła”. Jest popularyzatorem języka łacińskiego. Na swoim blogu Sacerdos Hyacinthus przygotował stronę Lingua Latina, umożliwiającą przyswojenie podstaw łaciny kościelnej. Jest także inicjatorem Biblioteki ’58, mającej na celu przywracanie polskiemu czytelnikowi niezmierzonego bogactwa dwutysiącletniej doktryny katolickiej. W 2016 roku podjął decyzję dożywotniego odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.


A.M.D.G.


plakat Niepokalanów


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ks. Jacek Bałemba SDB, Odzyskać wiarę katolicką. Wybrane elementy

Ks. Jacek Bałemba, Odzyskać wiarę katolicką. Wybrane elementy
Gdańsk 18.06.2016. Wykład wygłoszony w ramach VIII Kongresu
dla społecznego panowania Chrystusa Króla

„Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Ściślej: jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Jeżeli poważnie myślimy o rozszerzaniu Chrystusowego Królestwa i Chrystusowego królowania – także na polskiej ziemi i w polskim narodzie, i w polskim państwie, musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary – depositum fídei – następnym pokoleniom. Oto zaszczytny obowiązek. Zaszczytne starania. W ten sposób będziemy – my sami i przyszłe pokolenia, jeśli Pan Bóg pozwoli istnieć światu – przez Ojczyznę ziemską zmierzać bezpiecznie do Ojczyzny niebieskiej, do Królestwa Niebieskiego, pod niezawodnym berłem Maryi, Królowej Polski”.

Przebieg tematyczny wykładu:

Uzasadnienie podjęcia kwestii wiary

 • powiązanie wiary ze sprawą zbawienia wiecznego
 • problem odkształcenia wiary

Terminologia a semantyka

 • zmiana terminologii
 • zmiana znaczeń

Elementy diagnozy współczesnej sytuacji

 • Bp Athanasius Schneider
 • o. dr hab. Benedykt Jacek Huculak

Wiara katolicka i inne wiary

 • specyfika wiary katolickiej
 • inne wiary nie dają zbawienia

Problem niewiary i ludzi bez wiary

Kwestia obiektywizmu wiary

Źródła wiary

 • Objawienie Boże: Pismo Święte i Tradycja

Katolickie rozumienie wiary katolickiej

Wiara i uczynki

Co czynić, gdy nasila się głoszenie błędu?

 • Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium

Co czynić, aby wiarę zachować, wyznawać, realizować i krzewić?

 • doktryna, lex credendi – Biblioteka ’58
 • kult, lex orandi – Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim
  i postawa klęcząca przy przyjmowaniu Komunii Świętej
 • życie, lex vivendi – stan łaski uświęcającej i dobre wypełnianie obowiązków stanu

Wiara katolicka i ruch narodowy

 • budować na pewnej doktrynie katolickiej
 • budować na tradycyjnej Mszy Świętej
 • budować na tradycyjnej pobożności
 • budować na katolickich obyczajach

Głos Tradycji: laudacja wiary katolickiej

Konkluzja

 • powiązanie wiary katolickiej z Chrystusowym królowaniem
 • wezwanie do wierności

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube