Miesiąc: październik 2016

Aniele Boży, stróżu mój…

aniol_stroz

Quoniam ángelis súis mandávit de te,
ut custódiant te in ómnibus víis túis.
„Albowiem Aniołom swoim rozkazał o tobie,

aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”
Ps 91(90), 11

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Na litość, to nie jest hobbystyczna zabawa!

praedica verbum, insta opportune, importune
„…głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę” (2 Tm 4, 2).

„Ksiądz sobie tam pisze”. Otóż, pytanie poważne, godne rzymskiego katolika posługującego się rozumem, jest takie: Czy to, co ksiądz pisze, pozostaje w zgodności z Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji?
Jeżeli jest zgodne, czytam regularnie, codziennie. Jeżeli nie jest zgodne, nie zaprzątam sobie tym głowy. Wszystko.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Kolekcja orzechowa

Dokumenty udostępnia Wydawnictwo św. Andrzeja Świerada w ramach kolekcji orzechowej. Wydanie papierowe.
Ambicją zainicjowanej kolekcji orzechowej jest przywracanie dokumentów Magisterium Kościoła oraz dokumentów tworzących kulturę prawną narodu polskiego – w sposób zadziwiający nieedytowanych i pomijanych.
Kto szuka, znajdzie.

Dwa pierwsze orzechy (okładka) TUTAJ

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus