Miesiąc: Grudzień 2016

Katolickie rekolekcje adwentowe

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. miały miejsce w Niepokalanowie katolickie rekolekcje adwentowe, których myślą przewodnią była: Zachować wiarę katolicką.


Piątek,  9.12.2016
– Kazanie wprowadzające

Piątek,  9.12.2016
– Konferencja O dobrej spowiedzi
– Apel Jasnogórski

– Słówko wieczorne O korzystaniu z internetu i nauce języka łacińskiego

Sobota,  10.12.2016
– Kazanie O Różańcu

Sobota,  10.12.2016
– Konferencja O doktrynie katolickiej

Sobota,  10.12.2016
– Zachęta do odwiedzania blogów Sacerdos Hyacintus i Verbum catholicum

oraz profilu na Twitterze
– Konferencja O Mszy Świętej:
Kard. Alfons Maria Stickler SDB, Teologiczna atrakcyjność Mszy Trydenckiej

3. Niedziela Adwentu, 11.12.2016
– Kazanie Wyposażyć duszę na szlachetny bój o katolicką wiarę

3. Niedziela Adwentu, 11.12.2016
– Konferencja O życiu świętym

Errata – 28:59
jest: w 1. Liście do Koryntian,
powinno być: w 1. Liście do Tymoteusza.


Całość nagrań video – 7 wystąpień – dostępna także
na Vimeo
i na YouTube

Ad maiorem Dei gloriam!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolickie rekolekcje adwentowe – Niepokalanów, 9-11.12.2016

K A T O L I C K I E    R E K O L E K C J E    A D W E N T O W E

Niepokalanów,  9-11.12.2016

Zachować wiarę katolicką

Kaznodzieja:  Ks. Jacek Bałemba SDB

 

Piątek,  9.12.2016

16.30     Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim, kazanie

18.00     Kolacja

20.00     Konferencja O dobrej spowiedzi

21.00     Apel Jasnogórski

Słówko wieczorne

Sobota,  10.12.2016

  8.00     Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim, kazanie

  9.30     Śniadanie

11.00     Konferencja O doktrynie katolickiej

Anioł Pański, Różaniec

13.00     Obiad

16.30     Konferencja O Mszy Świętej

18.00     Kolacja

20.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.00     Apel Jasnogórski

Słówko wieczorne

3. Niedziela Adwentu, 11.12.2016

  8.00     Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim, kazanie

  9.30     Śniadanie

11.00     Konferencja O życiu świętym

Anioł Pański, Różaniec

Poświęcenie dewocjonaliów

13.00     Obiad

——————————————————————————————————————————

Odwiedzamy codziennie:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

twitter.com/SacHyacinthus

Ad maiorem Dei gloriam!

——————————————————————————————————————————

Wersja w formacie pdf – do wydruku: TUTAJ

——————————————————————————————————————————

Przewidywana jest bezpośrednia transmisja
w internetowym Radiu Chrystusa Króla

radio-chr-k-wizytowka_radia_200x112


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zapotrzebowanie na katolickie mass media

I trzeba się modlić oraz podejmować działania, aby w Polsce powstawały katolickie mass media, to znaczy takie, które pod płaszczykiem katolickości nie będą zwodzić odbiorców judeo-protestancko-globalistycznymi skrętami i sympatiami, lecz będą wiernie – w każdym detalu – przekazywać katolicki depozyt wiary, jaki Kościół Katolicki aż do lat 60. XX wieku przekazywał wiernie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Pomylona dyplomacja i jej katolickie przezwyciężenie

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Si quis vobis evangelizaverit praeter id, quod accepistis, anathema sit!
Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście
– niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 9).

Sit autem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est,
a malo est.
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).

Trzeba reprezentować wybitnie pomylone myślenie, jeśli się twierdzi, że przywrócenie i zachowanie doskonałej wierności katolickiemu depozytowi wiary doprowadzi do schizmy w Kościele. Już samo tak niedorzeczne twierdzenie jest przejawem myślenia niekatolickiego.
Zdrajcy i odkształciciele depozytu wiary sami się stawiają poza Kościołem. Ktoś to musi w końcu jasno i głośno powiedzieć. Dość już pomiatania Bożą nauką. Basta!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Uwarunkowania niepospolite

Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus autem sunt lupi rapáces.
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7, 15).

Niedorzecznością jest liczyć na nagrodę u Pana Boga za potulne poddawanie się krzewionym coraz nachalniej błędom – ktokolwiek by je nie głosił.
Niedorzecznością jest liczyć na nagrodę u Pana Boga za posłuszeństwo błędowi – ktokolwiek by go nie głosił.
Niedorzecznością jest liczyć na nagrodę u Pana Boga za niesprzeciwianie się błędowi – ktokolwiek by go nie głosił.
Powszechne i jawne odejście od katolickiego depozytu wiary jest faktem. Skutkuje różnorako. Sytuacja aktualna wymusza rzecz niekatolicką: świeccy kontrolują pasterzy, aby zdiagnozować czy nauczają oni zgodnie z doktryną katolicką. Kontrola ta jest uprawniona jeśli nie jest subiektywnym i kapryśnym forsowaniem własnych preferencji doktrynalnych, lecz ma za swój fundament obiektywny Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, nauczane przez Urząd Nauczycielski Kościoła przez całe wieki.
Jeśli mówimy tutaj o niekatolickości sytuacji, mamy na myśli odwrócenie ról. To przecież pasterzom jest nakazane, aby byli nauczycielami autorytatywnymi i wiarygodnymi, aby wiernie przekazywali depozyt wiary – bez najmniejszych odkształceń.
To prawda, że czujność owieczek Chrystusowych w historii, w pewnych kontekstach okazywała się zbawienna, jednak dzisiaj skala krzewienia nauki odkształconej, którą podaje się fałszywie jako doktrynę katolicką, jest niespotykana.
Kontrola pasterzy ze strony owieczek Chrystusowych jest faktem. Z racji na niepospolitość sytuacji jest obowiązkiem – by wytrwać w wierności objawionemu depozytowi wiary i by nie dać się zwieść jawnie i coraz nachalniej krzewionym błędom.
Już sam ten fakt kontrolowania pasterzy przez owieczki Chrystusowe obrazuje dramat sytuacji, w jakiej znaleźli się dzisiaj katolicy. Kyrie, eleison.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube