Zapotrzebowanie na katolickie mass media

I trzeba się modlić oraz podejmować działania, aby w Polsce powstawały katolickie mass media, to znaczy takie, które pod płaszczykiem katolickości nie będą zwodzić odbiorców judeoprotestanckimi skrętami i sympatiami, lecz będą wiernie – w każdym detalu – przekazywać katolicki depozyt wiary.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus