Miesiąc: Listopad 2017

Problem niekatolickiej absolutyzacji posłuszeństwa

Nigdy Kościół Katolicki nie uczył, że należy być posłusznym zawsze i wszędzie, i wszystkim, bez względu na zawartość merytoryczną poleceń. To tylko niektórzy, powołując się na pojedyncze doświadczenie tej czy innej duszy pobożnej, absolutyzują tę kwestię.
Przykład nie absolutyzacji. Św. Stanisław Kostka nie posłuchał rodziców, nie posłuchał przełożonych, nie posłuchał spowiednika, lecz za głosem łaski Bożej wyruszył w drogę, aby spełnić zamysł Boży.
Wiele w ostatnich kilkudziesięciu latach zniszczono w sferze doktryny i kultu, posługując się niekatolicką absolutyzacją posłuszeństwa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ku prawdzie krok zasadniczy

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Jako że wielu nie widzi sprzeczności w byciu katolikiem i awersją do czytania, rewolucja odnosi sukcesy.
Doprawdy, trzeba to powtarzać po wielekroć:
Kto się kontentuje publicystyką, niech zrobi krok ku prawdzie zasadniczy – niech idzie do katolickich tekstów źródłowych.
Katolik kształci się chętnie.

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Rewolucja i kontrrewolucja

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Niezależnie od tego, co jeszcze zaserwują nam współpracownicy rewolucji, będziemy bezpieczni, mając głowę dobrze zakorzenioną w prawdzie. I będziemy zdolni do zidentyfikowania i odparcia błędów. Trzeba czytać!
A to już wiemy: Katolik kształci się chętnie.

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58

Biblioteka ’58


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Duchowieństwu katolickiemu dar modlitwy należny

Znicz

Z wdzięcznością wspomnijmy zmarłych Biskupów i Kapłanów, którzy – także w ostatnich kilkudziesięciu latach zamętu powszechnego – do końca swoich dni dochowali bezkompromisowej wierności Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i przekazywali nieskażony depozyt katolickiej wiary.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube