Augustynowe pouczenia

Historia sanctorum magistra vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Święta matka i święty syn – święta Monika i święty Augustyn. Ale najpierw była wieloletnia modlitwa i łzy matki o nawrócenie syna, błąkającego się na bezdrożach grzechu i herezji. Owoce kilkudziesięcioletniej modlitwy okazały się nad wyraz szczęśliwe.
Pouczeni tym przykładem, módlmy się o wydobycie dusz ze zmienionej religii – powszechnie krzewionej od kilkudziesięciu lat. Począwszy od członków własnej rodziny.
Pouczeni tym przykładem, módlmy się o nawrócenie dusz na katolicką wiarę, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę prowadzącą do zbawienia duszy. Wiecznego zbawienia.
Modlitwą uprzywilejowaną niech będzie Różaniec i fatimskie wezwanie do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Wyznawanie fałszywej religii jest grzechem.
Wiele Różańców zaowocuje nawróceniem wielu dusz na wiarę katolicką. Zbawieniem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.