Czynić dobro, ale jakie?

Katechizmowe przypomnienie:

Najprzedniejsze dobre uczynki

  1. Modlitwa.
  2. Post.
  3. Jałmużna.

Poza tym cnota roztropności skłania nas do realizacji tego, co do nas należy i do niezajmowania się tym, co do nas nie należy. Podstawową drogą świętości jest wierne wypełnianie obowiązków stanu.

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.