Czynić dobro, ale jakie? – uzupełnienie istotne

W czasach, kiedy powszechnie przez wieki była krzewiona ortodoksyjna katolicka doktryna – na ambonie, w konfesjonale i na lekcjach religii – świecka dusza mogła być spokojna i nie musiała wiele czytać, by wiedzieć, jaka jest wiara katolicka i czym różni się ona od herezji.
Natomiast w czasach zamętu powszechnego, kiedy powszechnie od kilkudziesięciu lat krzewiona jest zmieniona doktryna – na ambonie, w konfesjonale i na lekcjach religii – świecka dusza musi wiele czytać, by wiedzieć, jaka jest wiara katolicka i czym różni się ona od herezji.
W czasach zamętu powszechnego lektura tradycyjnych katolickich katechizmów musi być wpisana w zakres obowiązków stanu. Zatem i w mój rozkład zajęć codzienny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.