Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (2)

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczy to dni powszednich, a szczególnie świątecznych!
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą, szczególnie w niedziele i inne dni świąteczne.

Mężczyźni zadbani:

– pod krawatem,
– garnitur,
– stosowna koszula,
– ogoleni,
– buty wypastowane.

Niewiasty:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy przywołuje pokorę Matki Bożej wobec majestatu Boga.

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego. Strój odświętny różni się od stroju powszedniego, codziennego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.


Jeśliby któryś z Panów nie miał jeszcze stroju odświętnego, niechże podejmie decyzję poważną i uczyni solidny zakup: spodnie, marynarka, koszula, krawat.
Żona patrzy do szafy, widzi i mówi zdziwiona: A cóż my tutaj mamy?
A mąż odpowie: Aaa, kochanie, to jest mój strój na niedzielną Mszę Świętą w rycie rzymskim!
Żona odpowie: Wspaniale!


W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny godnie uczcijmy Matkę Bożą – także przez strój stosowny na katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.