Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (3)

Ważne jest, abyśmy świętując Boże tajemnice przedkładane przez Kościół Katolicki w ciągu roku liturgicznego, rozumieli ich istotę.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Od wieków Kościół Katolicki wyznawał tę prawdę. A uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary katolickiej Papież Pius XII. W uroczystość Wszystkich Świętych, dnia 1 listopada 1950 roku, w Konstytucji Apostolskiej Munificentíssimus Deus Ojciec Święty uroczyście obwieścił:

„Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, ŻE NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.