Niezmienność prawdy objawionej

Omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens
a Patre luminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry,
od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17)
.

Potraktowanie dwóch tysięcy lat doktryny, kultu i życia Kościoła jako „przestarzałych poglądów religijnych” i „przestarzałych praktyk religijnych”,
które należy przezwyciężyć kategoriami nowości i zmiany, jest przejawem całkowitego rozminięcia się z prawdą.
Kwestia jest w najwyższym stopniu poważna, bo w istocie jest to groteskowa próba tworzenia soteriologii* opartej na nowości i zmianie, a nie na Panu Bogu
i Jego łasce i niezmiennej prawdzie, danej nam przez Jezusa Chrystusa (por. J 1, 17).
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).


* soteriologia – dział teologii dotyczący zbawienia.

U fundamentów…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara dająca zbawienie duszy – nie znosi żadnych instrumentalizacji. Nie godzi się posługiwać się wiarą dla innych, nawet najbardziej szlachetnych, celów.
Utrzymując w mocy powyższy postulat, odważamy się jednak powiedzieć:
Można zasadnie żywić nadzieję na piękny rozkwit polskości, gdy zostanie powszechnie przywrócony odwieczny fundament wiary katolickiej, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim.

Patriotycznie

Francuska mistyczka Elisabeth Leseur pięknie pisze:
„Każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat”.

Przysporzymy nieocenionego dobra naszej Ojczyźnie,
jeśli oczyścimy swoją duszę przez dobrą spowiedź.

Kapłańska diagnoza i niezawodne katolickie perspektywy dla dusz

Z diagnozy Ks. Leopolda Powierży CSMA, dotyczącej sytuacji Kościoła w Polsce: „Niefrasobliwe porzucenie tradycyjnej pobożności na korzyść nie do końca przebadanych ofert ruchów neo-kateo-afro-ameryko-judeo-pneumo-charyzmatyczno-pentekostalnych oraz ich najnowszej wersji: ludyczno-stadionalnej”.

W świetle powyższego rzeczowo skonstatujmy:
Przejście od bezkrytycznego przeżyciowego zachwytu religijnością o powyższych cechach do wiary katolickiej, czyli wiary opartej na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jest krokiem nader korzystnym, krokiem ku prawdzie – wiodącym do zbawienia duszy. Dla niejednej duszy już okazał się on krokiem decydującym. Strategicznym!