Tag: Bp Józef Sebastian Pelczar

Ofiarność katolickiego kapłana

Biskup Józef Sebastian Pelczar, podkreślając dobrodziejstwa celibatu katolickich duchownych, pisze między innymi:

„Kapłan to współpracownik Chrystusa w dziele zbawienia ludzi, bo on ma ich ratować od zguby wiecznej, choćby przyszło życie położyć za owce swoje; lecz jakże ciężką byłaby ta ofiara, gdyby trzeba było osierocić najbliższą rodzinę. Dzięki bezżeństwu kapłani katoliccy podczas cholery lub innej epidemii nie wahają się narazić swego życia, podczas gdy pastorowie protestanccy wymawiają się tym, że mają żony i dzieci” (Rozmyślania o życiu kapłańskim).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.