Tag: dzień judaizmu

Dane dla historii

Szczegół chronologiczny – nie tylko dla historyków. Kto w Polsce zajmował wysokie stanowiska i kto siedział na tronie św. Piotra, gdy w naszej Ojczyźnie wprowadzano całkowicie obcy wierze katolickiej „dzień judaizmu” i „dzień islamu”? Kto podejmował decyzje wprowadzania w Polsce całkowicie obcego wierze katolickiej „dnia judaizmu” i „dnia islamu”?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube