Tag: dzień Pański

Wielkoduszna niedziela

Dobrze jest poświęcić Panu Bogu niedzielę – Dzień Pański. Katolicki obowiązek.
Dobrze jest poświęcić Panu Bogu znaczną część niedzieli na Mszę Świętą w rycie rzymskim, choćby z dalekim dojazdem, na wysłuchanie katolickiego kapłańskiego pouczenia, na modlitwę i na katolicką ortodoksyjną lekturę.
Dzień święty święcę.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

3 Przykazanie Boże

Msza trydencka (1)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Katolik zachowuje 3 Przykazanie Boże ze względu na Pana Boga – aby Pana Boga godnie uczcić i dochować posłuszeństwa Jego przykazaniom.
Godne uczczenie dnia Pańskiego – niedzieli – to przede wszystkim pobożny udział we Mszy Świętej, katolicka lektura, czas poświęcony bliskim, odpoczynek, powstrzymanie się od prac niekoniecznych, nauki i od zakupów.
Oczywistości katolickie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube