Tag: Dzień Zaduszny

Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym!

Trzy części Kościoła:

Kościół walczący (na ziemi),
Kościół triumfujący (w niebie),
Kościół cierpiący (w czyśćcu).

Czy wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec?
Tak, wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Natomiast my oddajemy cześć i chwałę świętym, a także możemy ulżyć cierpieniom dusz czyśćcowych przez pozyskiwanie dla nich odpustów oraz owoców innych dobrych uczynków” (Katechizm św. Piusa X).

Możemy pomóc duszom czyśćcowym.
Tak im pomagajmy:

Zamawiając za nie Msze Święte,
Modląc się za nie,
Ofiarując za nie odpusty.


Réquiem aetérnam dona éis Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in pace.
Amen.

Za jedną duszę:

Réquiem aetérnam dona éi Dómine,
et lux perpétua lúceat éi.
Requiéscat in pace.
Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.2020 r.

Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych, wygłoszone 1.11.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.