Tag: judaizm

Zarządzający percepcją nie próżnują

W każdym dyskursie, który ma mieć jakąś rangę należy poruszyć obowiązkowo kwestię eskimosów. Oczywiście, należy dziarsko zadeklarować, że w żadnym wypadku nie jest się antyeskimosem.
Kto doprowadził do tego, że niemal w każdym dyskursie, który ma mieć jakąś rangę temat eskimosów pojawić się musi? Trzeba o nich mówić, trzeba się do nich odnosić, trzeba ich przywoływać. I zawsze należy dziarsko zadeklarować, że w żadnym wypadku antyeskimosem się nie jest. Satis!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Radykalna reinterpretacja historii?

Sam powszechnie stosowany kalendarz mówi o latach przed narodzeniem Chrystusa i o latach po narodzeniu Chrystusa.
Wpływowe środowiska o zasięgu globalnym dokonują przeformułowania historii w aspekcie apogeum. Pomniejsza się rolę obiektywnie centralnego wydarzenia historii: Wcielenia Syna Bożego, Jego Narodzenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. W miejsce tego wydarzenia, subiektywnie, jako centralny punkt historii posadawia się holokaust, shoah.

Byłoby metodologicznie uczciwe zweryfikować zasadność tezy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube