Radykalna reinterpretacja historii?

Wpływowe środowiska o zasięgu globalnym dokonują przeformułowania historii w aspekcie apogeum. Pomniejsza się rolę obiektywnie centralnego wydarzenia historii: Wcielenia Syna Bożego, Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. W miejsce tego wydarzenia, subiektywnie, jako centralny punkt historii posadawia się holokaust, shoah.
Nie wiem, czy ktoś taką tezę wyartykułował. Wiem, że byłoby metodologicznie uczciwe zweryfikować jej zasadność.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus