Radykalna reinterpretacja historii?

Sam powszechnie stosowany kalendarz mówi o latach przed narodzeniem Chrystusa i o latach po narodzeniu Chrystusa.
Wpływowe środowiska o zasięgu globalnym dokonują przeformułowania historii w aspekcie apogeum. Pomniejsza się rolę obiektywnie centralnego wydarzenia historii: Wcielenia Syna Bożego, Jego Narodzenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. W miejsce tego wydarzenia, subiektywnie, jako centralny punkt historii posadawia się holokaust, shoah.

Byłoby metodologicznie uczciwe zweryfikować zasadność tezy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube