Tag: kierunek modlitwy liturgicznej

Kierunek

„Zasadniczy obowiązek człowieka polega niewątpliwie na tym, aby każdy zwracał siebie i swe życie ku Bogu” (Pius XII, encyklika Mediator Dei).

„…ich kapłani i prorocy.
Ci, którzy mówią do drzewa: «Ty jesteś moim ojcem»,
a do kamienia: «Ty mnie zrodziłeś»,
do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą” (Jer 2, 26-27).

„…dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą” (Jer 7, 23-24).

Liturgia katolicka. Kapłan odprawiający Mszę Świętą jest zwrócony ku tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Liturgia reformowana. Kapłan odprawiający novus ordo missae jest zwrócony tyłem do tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Wnioski wyciągnie i decyzje podejmie kapłan i osoba świecka stosowne.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube