Kierunek

Missa tridentina (7)

Nawet jeśli przesadnie uprościmy sprawę – można pytać: Czy chcę być wyznawcą religii odwróconej tyłem do tabernakulum, czy wyznawcą religii katolickiej, zwróconej ku Chrystusowi?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube