Tag: łacina kościelna

Różaniec w języku Kościoła Katolickiego

Poniższe materiały – teksty do wydruku i nagrania audio – mogą nam być pomocne w październiku. I przez cały rok! Codziennie bowiem odmawiamy Różaniec.


TEKSTY (pdf)
można wydrukować (najlepiej druk obustronny)

Pierwszy wydruk – ze schematami na poszczególne dni – proponuje się w formacie A4. Po wydruku kartkę składamy na pół, do formatu A5:

Różaniec A4 (1).pdf – schematy na poszczególne dni

Ten natomiast wydruk – z pełnym tekstem modlitw – proponuje się w formacie A5 (również wydruk obustronny), jako wkładkę do powyższego wydruku:

Różaniec A5 (2).pdf – pełne teksty modlitw


NAGRANIA AUDIO
mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy

Modlitwy w całości:

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:


Niech rozkwita modlitwa Różańcowa
w języku Kościoła Katolickiego – w Polsce i gdziekolwiek na świecie!


Królowej Różańca Świętego
w tygodniu przygotowania do miesiąca różańcowego Anno Domini 2021


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Od czego zacząć?

Przywracanie skarbów łaciny kościelnej najlepiej zacząć od przyswojenia sobie podstawowych modlitw: Znaku Krzyża, Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen túum, advéniat regnum túum, fíat volúntas túa sícut in caélo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hodie, et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo. Amen.

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae. Amen.

Katolik chętnie modli się w języku Kościoła! – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Łacina – tak! Ale w jakim celu?

I herezję można krzewić po łacinie. Nie chodzi więc tylko o łacinę jako taką, ale o to, by w czasach zamętu powszechnego – jak przez wieki w Kościele Katolickim – służyła ona do transmisji nieskazitelnej katolickiej doktryny i odwiecznego katolickiego kultu.

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.
Rudimenta łaciny kościelnej: Lingua Latina


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

O języku łacińskim ponownie

„Także na tym polu Ks. Bosko był pionierem! Na Valdocco wprowadził nauczanie języka łacińskiego i greckiego metodami, które dzisiaj są na nowo odkrywane jako innowacyjne i skuteczne. Proszę pomyśleć, że na Valdocco i potem przez dziesiątki lat w kolegiach salezjańskich wystawiano z wielkim sukcesem komedie w języku łacińskim. Wypada przyswoić sobie to dziedzictwo. Pomoże ono młodzieży stawać się lepszymi, stawać się miłośnikami prawdy, dobra i piękna” (Ks. prof. Roberto Spataro SDB).


My tymczasem cierpliwie przyswajajmy skarby łaciny kościelnej! tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Łacina kościelna

Łacina kościelna nie jest „dla zainteresowanych”. Jest dla wszystkich katolików!
Jeśli jej nie znamy, powinna być dla nas brakiem do RYCHŁEGO nadrobienia.
Jeśli ją znamy, powinna być dla nas chlubą.

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.


Jedyna strona w polskim internecie,
która umożliwia przyswojenie
podstaw łaciny kościelnej→ LINGUA LATINA


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kroki cierpliwe w czasach zamętu

Lingua Latina

W czasach jawnego i autoryzowanego odkształcania katolickiego depozytu wiary należy trzymać się tegoż depozytu wiary – bez odkształceń.
Nasza cierpliwa i systematyczna praca to między innymi zapoznawanie się z językiem łacińskim – językiem Kościoła – a w szczególności z modlitwami katolickimi. Przyswajamy skarby łaciny kościelnej!
Na blogu Sacerdos Hyacinthus mamy do dyspozycji stronę internetową (chyba jedyną tego rodzaju) LINGUA LATINA, na której znajdziemy teksty i nagrania wszystkich podstawowych modlitw katolickich, starannie zapisanych z poprawnymi akcentami tutaj
Najnowsze uzupełnienie to dodanie wersji PDF w wygodnym formacie A5 (do wydruku) modlitwy Anioł Pański tutaj

Drukujmy, przyswajajmy, rozpowszechniajmy!

Niech w polskim domu – w kraju i za granicą
rozbrzmiewa codzienna modlitwa w języku Kościoła!

Nie próżnujmy! W czasach jawnego i autoryzowanego odkształcania katolickiego depozytu wiary duszy rozumnej przystoją kroki cierpliwe. Katolickie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Łacina kościelna podeptana, więc jedność modlitewna zerwana

Bardzo trzeba zważać na to, kogo się czyni swoim doradcą i autorytetem. W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują żadnych doradców spoza kręgu rzymskiego katolicyzmu. Mądrość Kościoła od wieków pięknie reguluje wiele dziedzin życia katolickiego. Sprawą bynajmniej nie drugorzędną jest sprawa języka używanego przez katolików – w świętej liturgii i w modlitwie.
Porzucenie katolickich zwyczajów skutkuje pożałowania godną mizerną praktyką. Uszczegółowienia przeliczne. Zaprawdę, powrót do katolickiej kultury jeszcze przed nami – w całej rozciągłości. Trzeba odzyskiwać katolickie myślenie i trzeba odzyskiwać katolickie obyczaje.
Wrogowie naszej wiary katolickiej bardzo się cieszą z tego, że katolicy już nie potrafią modlić się razem. Wpływowe środowiska doprowadziły do tego, że przy modlitwie katolików różnych narodowości, prawie nikomu do głowy nie przyjdzie, aby modlić się w języku Kościoła, języku, który przez całe wieki jednoczył wszystkich katolików na całym świecie.
Już nawet wymogi zwykłej kultury osobistej i grzeczności wymagałyby, aby na wspólnej modlitwie uszanować obecność katolików innych narodowości i dać wtedy priorytet językowi łacińskiemu – jednoczącemu.
Widzimy, do jakiego sprostaczenia doprowadziło porzucenie katolickiej kultury i języka Kościoła. Media mieniące się katolickimi oraz wielkie sanktuaria w Polsce mają w tym zakresie wiele do zrobienia. Od podstaw.


Rudimenta łaciny kościelnej tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Sprawdźmy!

Lingua_Latina

Errare humanum est. – Błądzić jest rzeczą ludzką. Błędy jednak należy korygować. Oczywistość dla człowieka rozumnego.
Katolik chętnie nabywa kompetencji w zakresie dobra, prawdy i piękna.
Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie poszerza swoją znajomość języka łacińskiego.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.

Jeśli już poczyniliśmy pierwsze kroki w zakresie znajomości modlitw w języku łacińskim, sprawdźmy czy nasza wymowa jest poprawna – w zakresie sposobu wymowy oraz akcentowania.
Tutaj→ znajdziemy zestaw podstawowych modlitw i tekstów mszalnych po łacinie. Pod każdym z tekstów jest ikonka, po kliknięciu której przechodzimy do nagrania audio – uważne odsłuchanie umożliwi nam nauczenie się poprawnej wymowy, bądź skorygowanie błędów wymowy, jeśli nauczyliśmy się nieprawidłowo.
Sprawdźmy naszą znajomość modlitw w języku łacińskim, a w razie potrzeby skorygujmy błędy czy niedokładności wymowy.
Stronę LINGUA LATINA→ udostępniajmy także innym osobom, aby wśród rzymskich katolików w Polsce i w środowiskach polonijnych wzrastała szlachetna znajomość łaciny kościelnej!


Lingua Latina pulchra est.
Język łaciński jest piękny.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Język łaciński idzie pod strzechy!

Musi iść, bo to język Kościoła Katolickiego i język polskiej kultury – od wieków.
Wykorzenienie narodów katolickich i środowisk kościelnych z języka łacińskiego jest niepowetowaną stratą. Możliwość odrobienia karygodnych zaniedbań i uwolnienia się od kagańca ostracyzmu nałożonego na łacinę przez wrogów wiary katolickiej jest w naszym zasięgu.
Mamy do dyspozycji między innymi elementarną pomoc w odzyskiwaniu znajomości języka łacińskiego – łaciny kościelnej. Jest to strona internetowa

Lingua Latina→

Jeśli już zrozumieliśmy wagę sprawy,
udostępnimy i roześlemy ten link do tysiąca osób!
Będzie to strategiczny krok w dobrą stronę.

Musimy uczyć się myśleć i działać w kategoriach strategii o szerokim zasięgu,
bo chodzi o sprawy Boże.
Nie próżnujmy!

Link do rozsyłania: http://sacerdoshyacinthus.com/lingua-latina/


Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube