Różaniec w języku Kościoła Katolickiego

Poniższe materiały – teksty do wydruku i nagrania audio – mogą nam być pomocne w październiku. I przez cały rok! Codziennie bowiem odmawiamy Różaniec.


TEKSTY (pdf)
można wydrukować (najlepiej druk obustronny)

Pierwszy wydruk – ze schematami na poszczególne dni – proponuje się w formacie A4. Po wydruku kartkę składamy na pół, do formatu A5:

Różaniec A4 (1).pdf – schematy na poszczególne dni

Ten natomiast wydruk – z pełnym tekstem modlitw – proponuje się w formacie A5 (również wydruk obustronny), jako wkładkę do powyższego wydruku:

Różaniec A5 (2).pdf – pełne teksty modlitw


NAGRANIA AUDIO
mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy

Modlitwy w całości:

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:


Niech rozkwita modlitwa Różańcowa
w języku Kościoła Katolickiego – w Polsce i gdziekolwiek na świecie!


Królowej Różańca Świętego
w tygodniu przygotowania do miesiąca różańcowego Anno Domini 2021


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.