Tag: modlitwa o powołania kapłańskie

Modlitwa o powołania

Źródłami Objawienia Bożego są Tradycja i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 17-19).
Św. Pius X w Katechizmie naucza: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”.
Kto zatem odrzuca lub pomija, lub zmienia Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem. Wyznaje zmienioną, fałszywą religię.
Kapłan katolicki, kapłan wierny, to zatem kapłan wierny Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte, rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 17-19).
Jako że Tradycja jest przez wielu traktowana jako archiwalny dodatek opcjonalny, modląc się o nowe powołania kapłańskie – zwłaszcza w głośnej modlitwie – dodawajmy zawsze: wierne Tradycji.
Tak mówmy: – Módlmy się o nowe i liczne powołania kapłańskie, wierne Tradycji.
Modląc się w ten sposób, spełniamy polecenie Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).
Modląc się w ten sposób, modlimy się o katolickich duchownych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa o powołania

Pan Jezus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).
W czasach zamętu powszechnego nie zaszkodzi, jeśli w naszej codziennej modlitwie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne będziemy za każdy razem wyraźnie dodawać: „wierne Tradycji” – mając na uwadze wierność Mszy Świętej w rycie rzymskim, tradycyjnym rytom sakramentów i sakramentaliów oraz nieskazitelnej odwiecznej katolickiej doktrynie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa o katolickich kapłanów

Missa (6)

Méssis quídem multa, operárii áutem páuci; rogáte ergo Dóminum méssis, ut míttat operários in méssem súam.
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

W czasach zamętu powszechnego należy dopowiedzieć: nie można modlić się o nowe powołania kapłańskie bez precyzowania, o jakie kapłaństwo chodzi, na usługach jakiej wiary.
Jeśli w pierwsze czwartki miesiąca – i nie tylko – modlimy się o nowe powołania kapłańskie, należy precyzować, że chodzi o kapłaństwo katolickie, to znaczy takie, jakie budowało Kościół Katolicki przez wieki.
Istotne dwa aspekty:
– celebrowanie wyłącznie Mszy Świętej i Sakramentów Świętych zgodnie z Tradycją Kościoła Katolickiego,
– głoszenie nieskazitelnej katolickiej doktryny, jaką Kościół Katolicki głosił przez wieki.
Dwa kryteria katolickie. A realia dzisiejsze? „Koń jaki jest, każdy widzi” – pisał autor pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej.
Posłuszni nakazowi Pana Jezusa, módlmy się o katolickich – de facto – kapłanów.
Kwestia pokrewna. Pan Jezus i dzisiaj powołuje. Jest pytanie o los młodych mężczyzn, których Pan Jezus dzisiaj woła do kapłaństwa. Ich pójście do seminariów duchownych przenikniętych nową teologią – nouvelle théologie – jest ich wejściem do paszczy lwa. Trzeba się zmierzyć i z tą kwestią, i modlić się o katolickie seminaria duchowne. A powołanych kierować tam, gdzie nauczana jest czysta katolicka doktryna i sprawowany jest czysty katolicki kult – bez odkształceń i bez restrykcji.
W czasach zamętu powszechnego z troską myślimy o Kościele Katolickim, o zbawieniu naszych dusz i o zbawieniu przyszłych pokoleń. Katolickie kapłaństwo jest nieodzowne. Z ustanowienia Jezusa Chrystusa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Codzienna modlitwa o powołania

Pan Jezus nakazuje: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38).
I trzeba się też modlić za mężczyzn, których Pan Jezus powołuje do kapłaństwa, aby nie marudzili, tylko odpowiedzieli na głos powołania jak na mężczyzn przystało.
Panie Jezu, poślij robotników na swoje żniwo!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wiara daje zrozumienie

Missa (6)

Wiara daje poznanie rzeczywistości ukrytych. O, gdybyśmy mieli więcej wiary! Ileż skorzystałby na tym nasz rozum! O ileż bardziej i głębiej rozumielibyśmy rzeczywistość!
Zrozumielibyśmy wtedy, jak niezgłębionym skarbem jest sakrament kapłaństwa. Warto wyświęcić jednego diakona na kapłana, aby odprawił jedną Mszę świętą i rozgrzeszył jedną duszę z grzechu śmiertelnego.
O, w jak niezgłębionych przestrzeniach rzeczywistości Bożych sytuuje się służba kapłańska!
Pan Jezus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38).

Codziennie módlmy się za kapłanów. Codziennie módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube