Tag: niezmienność prawdy

Obowiązek obrony Bożego przymiotu niezmienności

Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desursum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio, nec vicissitúdinis obumbrátio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).

Nasza cierpliwa praca około krzewienia i obrony katolickiego depozytu wiary jest w istocie stawaniem w obronie wiarygodności, prawdomówności i niezmienności – immutabílitas – Pana Boga, od którego katolicki depozyt wiary pochodzi. Obowiązek i zaszczyt!


Uczciwość metodologiczna nakazuje przypomnieć:

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


Boskie zapodmiotowanie Objawienia Bożego

Omne datum óptimum, et omne donum perfectum desursum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitúdinis obumbratio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).

Prawdziwość i obowiązywalność Objawienia Bożego nie ma nic wspólnego z „wymaganiami naszych czasów”.
Prawdziwość i obowiązywalność Objawienia Bożego jest zapodmiotowana w niezmiennym Bogu, a nie w zmiennej rzeczywistości doczesnej.
To zatem, co jest prawdziwe, bo zawarte w Objawieniu Bożym, pozostaje prawdziwe na zawsze.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Niezmienność prawdy naszym ocaleniem

Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).

Paroksyzmy ku zmianie? Paniczna awersja przed niezmiennością prawdy jest przejawem niewiary w Boga. Jednym z przymiotów Boga jest niezmienność. Raz objawiona przez Boga prawda, zawsze jest i pozostaje prawdą.
Pójdźmy po rozum do głowy, pokornie przyznając, że niezmienność Bożej prawdy jest naszym ocaleniem. Poza prawdą jest bowiem pustka, nicość, bezsens, rozpacz i potępienie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube