Boskie zapodmiotowanie Objawienia Bożego

Omne datum óptimum, et omne donum perfectum desursum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitúdinis obumbratio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).

Prawdziwość i obowiązywalność Objawienia Bożego nie ma nic wspólnego z „wymaganiami naszych czasów”.
Prawdziwość i obowiązywalność Objawienia Bożego jest zapodmiotowana w niezmiennym Bogu, a nie w zmiennej rzeczywistości doczesnej.
To zatem, co jest prawdziwe, bo zawarte w Objawieniu Bożym, pozostaje prawdziwe na zawsze.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube