Tag: piątek

Piątek – dzień pokuty

Piątek przypomina i upamiętnia Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Piątek to dzień pokuty. Dlatego dusza katolicka w piątek obowiązkowo:

– Zachowuje post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
– Nie bierze udziału w weselach, zabawach i innych wydarzeniach, które nie licują z powagą dnia pokuty. Nie organizuje ich ani nie popiera.

Ponadto będzie bardzo stosowne w piątek:

– Wzięcie udziału w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej w rycie rzymskim,
– Odmówienie drugiej części Różańca, czyli tajemnic bolesnych,
– Rozważanie Męki Pańskiej,
– Odprawienie Drogi Krzyżowej,
– Odmówienie jakiejś modlitwy do Pana Jezusa cierpiącego,
 – Odczytanie z czcią opisu Męki Pańskiej z jednej z czterech Ewangelii.

Miejmy na uwadze przynajmniej jedną z powyższych praktyk.
Zachowujmy wiernie wymogi dnia pokuty, by godnie uczcić Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, dać przejrzyste świadectwo wiary wobec bliźnich i przysporzyć dobra własnej duszy.
Piątek jest dniem pokuty.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Katolicki piątek

Piątek.
Dzień śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Dzień pokuty.
W piątek podejmujemy umartwienia.
W piątek zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W piątek nie bierzemy udziału w weselach, zabawach i innych wydarzeniach, które nie licują z powagą dnia pokuty. Nie organizujemy ich ani nie popieramy.
W piątek z czcią rozważamy Mękę Pańską – odprawiamy pobożnie Drogę Krzyżową i rozważamy tajemnice bolesne Różańca Świętego.

Cenne będzie – jeśli trzeba – przystąpienie do Sakramentu Pokuty→.
Oczywistości katolickie.


W piątki zachowujemy post jakościowy, czyli wstrzymujemy się od potraw mięsnych (abstinéntia).
Nie spożywamy zatem mięsa ani rosołu (bulion, wywar mięsny, zupa na kościach).
Post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia.
Przepis o poście jakościowym obowiązuje sub gravi (tj. pod grzechem ciężkim).
Pamiętając o Męce Zbawiciela, wiernie zachowujmy przepisy postu jakościowego.


Zamiana piątku z dnia pokuty na dzień rozrywkowo-tańcujący
jest procederem niekatolickim. Obrazą Boga!

Czuwajmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.