Piątek – dzień pokuty

Piątek przypomina i upamiętnia Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Piątek to dzień pokuty. Dlatego dusza katolicka w piątek obowiązkowo:

– Zachowuje post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
– Nie bierze udziału w weselach, zabawach i innych wydarzeniach, które nie licują z powagą dnia pokuty. Nie organizuje ich ani nie popiera.

Ponadto będzie bardzo stosowne w piątek:

– Wzięcie udziału w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej w rycie rzymskim,
– Odmówienie drugiej części Różańca, czyli tajemnic bolesnych,
– Rozważanie Męki Pańskiej,
– Odprawienie Drogi Krzyżowej,
– Odmówienie jakiejś modlitwy do Pana Jezusa cierpiącego,
 – Odczytanie z czcią opisu Męki Pańskiej z jednej z czterech Ewangelii.

Miejmy na uwadze przynajmniej jedną z powyższych praktyk.
Zachowujmy wiernie wymogi dnia pokuty, by godnie uczcić Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, dać przejrzyste świadectwo wiary wobec bliźnich i przysporzyć dobra własnej duszy.
Piątek jest dniem pokuty.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.