Tag: prawodawstwo

Ciągle nie bronią najmniejszych

„Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»” (Mt 25, 45-46).

Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają, w tych i tamtych gremiach i na ekranach się pokazują, tu i tam głos przekonująco zabierają. A najmniejsi – dzieci nienarodzone – jak były zabijane, tak są nadal. Będzie Sąd Boży.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube