Tag: Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pielgrzymujemy do Gietrzwałdu

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie organizuje kolejną pielgrzymkę do Gietrzwałdu.
Intencja pielgrzymowania jest następująca: O tradycyjnych, katolickich kapłanów odprawiających Mszę Świętą tylko i wyłącznie w rycie rzymskim.
Nie jest napisane za kapłanów, lecz o kapłanów, czyli za tych duchownych, którzy decyzję miłą Niebu w zakresie kultu mają jeszcze przed sobą. Intencja jest bardzo piękna, nagląca, strategiczna, a przede wszystkim miła Niebu. Módlmy się zatem, aby przybywało kapłanów, którzy na polskiej ziemi i gdziekolwiek będą sprawowali odwieczny katolicki kult – na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla zbawienia dusz.
Jeśli Pan Bóg pozwoli, będę chciał podziękować Panu Bogu i Matce Bożej za 30 lat kapłaństwa. Rocznica przypada w przeddzień pielgrzymki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pielgrzymujemy do Gietrzwałdu!

„Gdyby ktoś mniemał, że coś «wie», to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy” (1 Kor 8, 2).
„Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony?” (1 Krl 18, 21).

Pan Bóg w swojej suwerenności udziela łask kiedy chce, jak chce i komu chce.
Możemy mieć nadzieję, że owocne będzie sobotnie pielgrzymowanie do Gietrzwałdu dla tych, którzy:

– nie uważają się za już wystarczająco rozumiejących i wystarczająco świętych,
– są gotowi zakwestionować swój status quo wobec Boga,
– codziennie odczytują treści zawarte w tradycyjnych katolickich katechizmach oraz pod tymi trzema adresami:

Sacerdos Hyacinthus

Verbum cathólicum

twitter.com/SacHyacinthus

Pielgrzymowanie nasze powierzajmy Królowej Polski,
Św. Józefowi, Św. Piusowi V i Św. Piusowi X.

Doskonałym przygotowaniem do pielgrzymki będzie lektura wyborna: tutaj

Modlitwa o ochronę dla pielgrzymujących: tutaj


Benedícat et custódiat nos omnípotens et miséricors Dóminus,
☩ Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus. Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube