Pielgrzymujemy do Gietrzwałdu

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie organizuje kolejną pielgrzymkę do Gietrzwałdu.
Intencja pielgrzymowania jest następująca: O tradycyjnych, katolickich kapłanów odprawiających Mszę Świętą tylko i wyłącznie w rycie rzymskim.
Nie jest napisane za kapłanów, lecz o kapłanów, czyli za tych duchownych, którzy decyzję miłą Niebu w zakresie kultu mają jeszcze przed sobą. Intencja jest bardzo piękna, nagląca, strategiczna, a przede wszystkim miła Niebu. Módlmy się zatem, aby przybywało kapłanów, którzy na polskiej ziemi i gdziekolwiek będą sprawowali odwieczny katolicki kult – na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla zbawienia dusz.
Jeśli Pan Bóg pozwoli, będę chciał podziękować Panu Bogu i Matce Bożej za 30 lat kapłaństwa. Rocznica przypada w przeddzień pielgrzymki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.