Etykieta: zniekształcanie depozytu wiary

Czysta motywacja katolicka

…bonum depósitum custodi per Spíritum Sanctum, qui hábitat in nobis.
„Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego,
który w nas mieszka” (2 Tm 1, 14).

Wszelkie nasze działania mające na celu obronę katolickiego depozytu wiary nie mają charakteru heretyzującego, schizmatycznego, apostatycznego, sektoidalnego, kontestującego, protagonistycznego.
Wszelkie nasze działania mające na celu obronę katolickiego depozytu wiary są motywowane wyłącznie wiarą katolicką – jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarę dającą zbawienie duszy. To jest jasne.
A do jakich motywacji zakwalifikować działania odkształcające katolicki depozyt wiary? Niech się martwią o odpowiedź ci, którzy ten proceder odkształcania depozytu wiary – świadomie bądź nieświadomie – uprawiają.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Punkt wyjścia

Niektórzy już doszli do zrozumienia, że nie wszystko to, co od pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie jest nim w rzeczywistości. W czasach pomieszania powszechnego niektórzy dochodzą do autodiagnozy uczciwej: „nie znam doktryny katolickiej” lub „niewystarczająco znam doktrynę katolicką”. To doskonały punkt wyjścia do poznania doktryny katolickiej – dokładnie tej, którą Kościół Katolicki niezmiennie przekazywał przez dwadzieścia wieków.
Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Repetycja nagląca

Wiara katolicka jest darem Pana Boga. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.
Aby wiedzieć, co to znaczy być katolikiem i na czym polega wiara katolicka, należy poznać autentyczną doktrynę katolicką. Bez Biblioteki ’58 żyjemy w złudzeniu i jesteśmy całkowicie wydani na łup jawnie i oficjalnie krzewionych błędów, zniekształcających katolicki depozyt wiary.
Powtórzmy: Biblioteka ’58 jest inicjatywą konieczną i naglącą. Niektórzy już kwestię pojęli.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Rozumienia narzucone i rozumienia rozumne

Ci, dla których emocje i klimaty – i inne zamysły – są ważniejsze niż rozum i wiara, wyinterpretowują nam w sposób pomylony rozumne pojęcia katolickie. Przykład? Pojęcia „herezja” i „heretyk” nie są epitetami, lecz zawierają określone znaczenia, które Kościół przez wieki autorytatywnie wyjaśniał.
Ktoś, dla kogo rozum i wiara są ważniejsze niż emocje i klimaty – i inne zamysły – sięga istoty rzeczy i rozumnej interpretacji katolickiej.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Rachunek sumienia strategiczny

W ostatni dzień Roku Pańskiego 2016 robimy rachunek sumienia strategiczny. Ciągle jesteśmy w zakresie wiary katolickiej – nieumniejszonej i nieodkształconej – takiej, jaką Pan Bóg objawił, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji, jakiej Kościół przez dwadzieścia wieków niezmiennie i nieomylnie nauczał.
A pytamy dzisiaj o aspekty strategiczne, bo od nich zależy przetrwanie wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy – dzisiaj i w przyszłości.
Zasadniczo pytania są trzy i dotyczą: troski o depozyt wiary, troski o Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i troski o kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto posiada zmysł katolicki – sensus cathólicus – ten doskonale pojmuje, że chodzi o punkty newralgiczne. Strategiczne!

Pytania do rachunku sumienia w ostatni dzień roku:

Jak traktowaliśmy depozyt wiary – depósitum fídei?
Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy odkształcania depozytu wiary?

Co czyniliśmy dla poznania, krzewienia i obrony depozytu wiary?

Jak traktowaliśmy Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy dyskryminacji i marginalizacji Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
Co czyniliśmy dla poznania, krzewienia i obrony Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?

Jak traktowaliśmy kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy marginalizacji i dyskryminacji kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
Co czyniliśmy dla wspomożenia i obrony kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Życzenia świąteczne – jednolite i katolickie

BozeNarodzenie

In própria venit, et súi eum non recepérunt.
„Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11).

Przyjąć Pana Jezusa to znaczy przyjąć Jego naukę – dokładnie tę, którą On przyniósł na świat – nieocenzurowaną i nieodkształconą. Depozyt wiary – depósitum fídei!
W przeciwnym wypadku odnoszą się do nas słowa Prologu Ewangelii św. Jana: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11).

Życzenia katolickiego kapłana na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2016, w czasach powszechnego odstępstwa, są tylko te: oby wszyscy czytający te słowa przyjęli katolicki depozyt wiary w całej jego integralności – bez cenzury i bez odkształceń. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę przyjmujemy Pana Jezusa.
Artykuł zwarty – tutaj – więcej nam wyjaśni. Do medytacji na dni świąteczne wybornie użyteczny. Jeśli miła nam prawda.

– – –

Zaproszenie niezmiennie:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

twitter.com/SacHyacinthus

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus