Pierwsza sobota miesiąca

Fatimska_im248_437490025b767

Praktyka pięciu pierwszych sobót będzie znakiem naszej delikatnej miłości do Matki Bożej.
Wynagradzamy gorliwie za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

O praktyce pięciu pierwszych sobót czytajmy tutaj→

Cor Immaculatum Mariae, ora pro nobis.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.