Wieczór w filharmonii (1)

Sergiusz Rachmaninow, II Koncert fortepianowy c-moll op. 18

Allegro
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

Jewgienij Kisin – fortepian

Piotr Czajkowski, VI Symfonia h-moll op. 74, „Patetyczna”

Adagio. Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Finale. Adagio lamentoso

Orchestre Philharmonique de Radio France, dyr. Myung-Whun Chung

Piękno rosyjskiego romantyzmu. Dzieła i interpretacja nie wymagają rekomendacji. Artyzm najwyższej próby.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube