XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Dni konkursowych przesłuchań warto wzbogacić
o interesujące komentarze prof. Marka Dyżewskiego.

Znajdziemy je – sukcesywnie uzupełniane

TUTAJ→