Kapłańska diagnoza i niezawodne katolickie perspektywy dla dusz

Z diagnozy Ks. Leopolda Powierży CSMA, dotyczącej sytuacji Kościoła w Polsce: „Niefrasobliwe porzucenie tradycyjnej pobożności na korzyść nie do końca przebadanych ofert ruchów neo-kateo-afro-ameryko-judeo-pneumo-charyzmatyczno-pentekostalnych oraz ich najnowszej wersji: ludyczno-stadionalnej”.

W świetle powyższego rzeczowo skonstatujmy:
Przejście od bezkrytycznego przeżyciowego zachwytu religijnością o powyższych cechach do wiary katolickiej, czyli wiary opartej na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jest krokiem nader korzystnym, krokiem ku prawdzie – wiodącym do zbawienia duszy. Dla niejednej duszy już okazał się on krokiem decydującym. Strategicznym!