Skala degrengolady oraz katolicka powinność

Na wielobarwnej karuzeli religijnej przyznać im jedno siodełko z napisem: „tradycjonaliści”?
Ani Kościół nie jest kolorową karuzelą, ani ci, którzy odwołują się do Tradycji – czyli katolicy – nie potrzebują żadnych koncesji, aby wierność Tradycji zachować. Święta powinność wynikająca z wiary katolickiej!
Istotny warunek zbawienia duszy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube