Powszechność destrukcji i zbawienie jednej duszy

Upadek katolickiego Rzymu jest tragedią o nieprzewidywalnej skali destrukcji dla losów wiary katolickiej.
Oczywiście, fundamentalnie pozostaje zawsze otwarty los duszy – tej oto duszy, tej jednej duszy, mojej duszy, która nie zbawi się inaczej jak poprzez wierność katolickiej wierze.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube