Konteksty niepokojące

Vae homini, per quem scandalum venit!
„Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).

Historia się toczy. Dzieje duszy naszej się toczą. Nie w próżni. W kontekstach.
Kontekst równouprawnienia nieuprawnionego:
Nachalny postulat równouprawnienia prawdy i fałszu, dobra i zła, cnoty i wady, będąc wyrazem zachwianego odniesienia do rzeczywistości, jest stałym zarzewiem zgorszenia.
Kontekst zamglenia powszechnego:
Nachalny postulat zamglenia powszechnego, co przejawia się w wyeliminowaniu kryteriów prawdy i fałszu, dobra i zła, cnoty i wady, będąc wyrazem zachwianego odniesienia do rzeczywistości, jest stałym zarzewiem zgorszenia.
W powyższych kontekstach perspektywa potępienia wiecznego w piekle jest bliską możliwością. Tragiczną konsekwencją.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube