Walka z Tradycją jest walką z Panem Bogiem

Itaque fratres, state et tenete traditiones, quas didicistis…
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji,
o których zostaliście pouczeni” (2 Tes 2, 14).

Mówimy o Tradycji→ rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Wszelkie działania restrykcyjne, marginalizujące i dyskryminujące Tradycję są działaniami antykatolickimi, niszczącymi wiarę. Walka z Panem Bogiem. Wielki to nierozum i krzywda dla dusz niepomierna.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube