Tylko w Jezusie Chrystusie zbawienie

Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub caelo datum in hominibus,
in quo oportet nos salvos fieri.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Binarna rzeczywistość!
Jeden nurt: Prezentować Ewangelię jak bitą śmietanę – miłą, słodką i puszystą. W najlepszym razie bez zdrady integralnej zawartości merytorycznej Ewangelii.
Drugi nurt: Prezentować inne religie jak bitą śmietanę – miłą, słodką i puszystą. Ze świadomością całego bagażu błędów tamże zawartych – skrzętnie przemilczanych.
Nachalne tendencje i podejmowane działania, aby wcisnąć w Kościół równouprawnienie tych dwóch nurtów, mają swoje korzenie w piekle.
Uważajmy. „Czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” (1 Tes 5, 6).

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est
ut teneat catholicam fidem.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim
winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus